Vad är en ackrediterad verkstad?

Dec - 09 2013 | By

Alla har nog varit med om att bilen krånglar någon gång, och när det är dags att välja verkstad kan det dyka upp en massa olika konstiga ord som låter bra men som man inte riktigt vet innebörden av. Det är viktigt för oss att bilen repareras eller servas på ett professionellt sätt, så att vi får garantier på att arbetet är rätt utfört och så att vi slipper lämna in bilen igen för samma sak.

För att man ska hitta en bra verkstad och få dessa garantier är det viktigt att göra sin läxa och läsa på lite. Det brukar trots allt handla om en hel del pengar, och som med alla större utgifter är det av stor vikt att man är påläst nog att kunna ta ett bra beslut. Att välja en ackrediterad verkstad är en fördel, men vad betyder det egentligen?

Kvalitetssäkring
Att en verkstad är ackrediterad betyder att den är godkänd av SWEDAC, som är statlig myndighet som står för kvalitetssäkringar. Det innebär bland annat att man arbetar efter ett dokumenterat kvalitetssystem, att man har lämpliga lokaler för ändamålet och att man använder sig av godkänd utrustning. Kvalitetssystemet innefattar alla på företaget, från den som svarar i telefonen till den som återlämnar fordonet efter utfört arbete. Man förbinder sig att följa uppgjorda rutiner och att man alltid uppfyller de krav som man författat i sin kvalitetsmanual. SWEDACs bedömning av de som sökt ackreditering bygger bland annat på granskning av metoder, rutiner och personalens kompetens. Man granskar helt enkelt hur verksamheten bedrivs i praktiken.

Fördelar för kunden
Förutom att man kan känna sig lite tryggare med en kvalitetssäkrad verkstad kan man som kund också till exempel besiktiga sitt fordon och lämna in det hos en ackrediterad verkstad för att reparera uppkomna anmärkningar och släcka dessa utan att behöva göra en efterkontroll.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *